[Video] Tọa đàm: Tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Hải Dương

THỨ BẢY, 16/04/2022 05:07:46

Hải Dương đề ra mục tiêu sẽ tiêm phòng Covid-19 cho 237.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.