Chỉ tiêm vaccine Covid-19 ở những nơi đủ điều kiện

THỨ BA, 13/04/2021 18:39:47

Qua rà soát, đến nay toàn tỉnh có 128.997 người chưa được tiêm thuộc nhóm đối tượng từ 18-65 tuổi trong diện ưu tiên tiêm miễn phí theo Nghị quyết 21/2021/NQ-CP của Chính phủ.


Sở Y tế họp triển khai công tác tiêm vaccine Covid-19  
Tại cuộc họp sơ kết công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đợt 1 và triển khai kế hoạch tiêm cả năm 2021 của Sở Y tế diễn ra vào chiều 13.4, Giám đốc Sở Y tế quán triệt chỉ tổ chức tiêm ở những nơi đủ điều kiện. Tất cả các điểm tiêm chủng, đặc biệt là các Trạm Y tế tuyến xã cần tăng cường năng lực xử lý sau tiêm, thực hiện tốt công tác khám sàng lọc. Các địa phương sớm hoàn thiện, đăng ký lịch tiêm với Sở Y tế.  

Đợt 1, Hải Dương được Bộ Y tế phân bổ 33.000 liều vaccine Covid-19. Tỉnh đã triển khai tiêm được 18.645 liều. Mới đây, Hải Dương tiếp tục được phân bổ thêm vaccine đợt 2 với tổng số 43.700 liều. Như vậy, Hải Dương hiện có tổng số 60.420 liều vaccine Covid-19 chưa tiêm.

Căn cứ vào số vaccine được cấp trong đợt 2, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch (PCD) bệnh Covid-19 tỉnh phân bổ cho các địa phương như sau: TP Hải Dương 5.700 liều, thị xã Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ mỗi nơi 3.700 liều, các địa phương Chí Linh, Thanh Hà, Ninh Giang, Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc mỗi nơi 3.500 liều, các huyện còn lại là Thanh Miện, Cẩm Giàng và Bình Giang mỗi nơi 3.200 liều.

Theo đề xuất của ngành y tế, việc tiêm chủng vaccine Covid-19 đợt 2 này sẽ triển khai trong tháng 4 và kết thúc vào ngày 15.5, tổ chức tiêm chủng tương tự như đợt 1. Trung tâm Y tế tuyến huyện là đầu mối tổ chức triển khai. Địa điểm tiêm chủng tổ chức tại các phòng tiêm chủng đã được công bố đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm Y tế tuyến huyện, các Trạm Y tế tuyến xã và một số bệnh viện tuyến tỉnh.

Qua rà soát, đến nay toàn tỉnh có 128.997 người chưa được tiêm thuộc nhóm đối tượng từ 18-65 tuổi trong diện ưu tiên tiêm miễn phí theo Nghị quyết 21/2021/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, có 25.980 người là lực lượng tuyến đầu chống dịch thuộc nhóm đối tượng ưu tiên tiêm bổ sung đợt 1 gồm: người làm việc trong các cơ sở y tế, người tham gia PCD, thành viên Ban chỉ đạo PCD các cấp, người làm việc trong các khu cách ly, truy vết, điều tra dịch tễ, thành viên tổ "Covid cộng đồng", tình nguyện viên trực chốt, phóng viên tham gia PCD, vận động viên thi đấu các giải quốc gia, quốc tế. Số còn lại thuộc nhóm đối tượng là người cung cấp dịch vụ thiết yếu (bao gồm những người cung cấp dịch vụ vận tải, điện, nước, du lịch, bưu chính viễn thông, ngân hàng, kho bạc); giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc nhiều người; người nghèo; các đối tượng chính sách xã hội; người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi học tập, công tác ở trong nước, quốc tế.
THANH NGA